Är Du stressad?

Karolinska Institutet och Gustavsbergs Vårdcentral i Stockholm bedriver en studie där effekten av psykologisk behandling undersöks för stressrelaterad ohälsa. Stressrelaterad ohälsa är när stressfaktorer leder till förändringar i ditt mående och påverkar hur du fungerar i vardagen. Vanliga symtom är energilöshet, rastlöshet och svårigheter att hantera krav.

Du kan nu anmäla intresse för deltagande. För att delta i studien måste du vara minst 16 år gammal och ha tillgång till dator med Internetuppkoppling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Evelina Kontio, leg. psykolog, projektledare

Telefon: 08-123 361 94; e-post: evelina.kontio@regionstockholm.se

Ansvarig forskare: Professor Erik Hedman-Lagerlöf, Karolinska Institutet

Påbörja anmälan