Är Du stressad eller utmattad?

Karolinska Institutet och Gustavsbergs Vårdcentral i Stockholm bedriver en studie där effekten av Internetbaserad psykologisk behandling undersöks för stressrelaterad ohälsa. Stressrelaterad ohälsa är när stressfaktorer leder till förändringar i ditt mående och påverkar hur du fungerar i vardagen. Vanliga symtom är energilöshet, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, irritabilitet samt svårigheter att hantera krav och prestera under tidspress.

Internetbaserad behandling för att minska stress och utmattning har i tidigare studier visat sig vara effektiv, men det är ännu oklart vilken typ av behandling som är mest hjälpsam.

Du kan nu anmäla intresse för deltagande för att delta i studien med möjlighet att påbörja behandling efter sommaren. För att delta i studien måste du vara mellan 18 och 65 år och ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Du ska inte ha gått i kognitiv beteendeterapi för stressrelaterad ohälsa under det gångna året. Studiedeltagare kan vara bosatta var som helst i Sverige.

Bakgrund och syfte:

Många söker hjälp för psykiska och fysiska besvär som är kopplade till hög stress under lång tid, och många önskar få psykologisk behandling. Tyvärr är väntetiderna ofta långa och det finns ett behov av att utveckla behandlingsformer som har hög tillgänglighet och kan nå ut till fler. Olika typer av internetbaserade behandlingar har visat sig kunna minska stress, men det är ännu oklart precis vilken typ av behandling som är mest hjälpsam. Med den här forskningen vill vi jämföra två internetbaserade behandlingar för stressrelaterad ohälsa. Syftet är att bygga mer kunskap om vilken typ av behandling som är mest hjälpsam, så att personer som lider kan erbjudas snabb och effektiv vård.

Internetbaserad behandling för stressrelaterad psykisk ohälsa:

De internetbehandlingar som utvärderas i studien är strukturerade behandlingsprogram som är indelade i 12 delar (moduler). Behandlingarna sker helt digitalt via en säker internetsida som du som deltagare kommer åt med ditt BankID via 1177 Vårdguiden. Du arbetar med en modul per vecka och har sammanlagt 12 veckor på dig att gå igenom hela din behandling. Varje modul består av en text som du läser och övningar som du gör i din vardag. Texterna kan vara ganska omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. För god effekt behöver du kunna avsätta ca 4 till 6 timmar/vecka för arbete med behandlingen. Detta innebär inte att du aktivt sitter ner med behandlingen under så många timmar, utan att arbetet på ett kontinuerligt sätt integreras i din dag.

Under behandlingens gång har du veckovis kontakt med din behandlare via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform. Behandlaren svarar på frågor och ger feedback på ditt arbete. Behandlingarna omfattar inga fysiska träffar utan sker helt på distans.

Låter det intressant?

Om du vill anmäla ditt intresse kan du klicka på "Påbörja anmälan" här nedan. Då får lämna dina personuppgifter, läsa mer om studien samt lämna ditt samtycke till deltagande och till hur vi hanterar dina personuppgifter. För att delta behöver du även fylla i ett flertal frågeformulär om dig själv. Anmälningsproceduren beräknas ta ca 30-45 minuter.

Anmälan är inte bindande. Efter att du fyllt i en komplett anmälan kommer du att kontaktas av en forskningsadministratör för att boka ett bedömningssamtal hos psykolog. Bedömningen sker som videosamtal. Eftersom flera personer anmält sig under sommaren kan det dröja några veckor innan du blir kontaktad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Lindsäter, leg. psykolog, medicine doktor Karolinska Institutet

Telefon: 08-7187491; e-post: elin.lindsater@sll.se

Ansvarig forskare: Professor Erik Hedman-Lagerlöf, Karolinska Institutet

Påbörja anmälan