Studie stängd

Tack för visat intresse för forskningsstudien "Internetbaserad behandling för stressrelaterad psykisk ohälsa - en randomiserad kontrollerad prövning".

Väldigt många har anmält sig till studien och alla platser är nu fyllda. Till er som inte fått plats: Vi hoppas innerligt att ni finner hjälp på annat håll. Vi kämpar för att göra psykologisk behandling för stressrelaterad psykisk ohälsa mer säker och tillgänglig och hoppas att vår studie bidra med kunskap som behövs för det.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elin Lindsäter, leg. psykolog, medicine doktor Karolinska Institutet

Ansvarig forskare: Professor Erik Hedman-Lagerlöf, Karolinska Institutet